El vot sobre drets d’autor al mercat únic digital ha estat un dels més controvertits d’aquesta sessió plenària. Estic a favor de protegir els drets dels autors, també en el Mercat Digital, i d’una remuneració justa per als creadors de continguts. Crec, però, que acceptant avui el text de la Comissió d’Afers Jurídics haguéssim perdut marge de maniobra per presentar més endavant modificacions i millores substancials. Estem definint la posició de partida del Parlament davant del que serà una llarga i complexa negociació amb el Consell, el nostre colegislador. Cal doncs que el posicionament sigui més clar i generi menys divisió i menys dubtes. El que provoca més preocupació és el fet que el sistema de filtratge de continguts en plataformes que proposa l’article 13 pugui perjudicar la llibertat d’expressió a la xarxa. Existeixen dubtes raonables – que ningú m’ha sabut dissipar- sobre l’eficàcia real d’aquests filtres i sobre els seus efectes en la llibertat d’expressió. Crec que caldria un altre debat, necessitem més temps per trobar un millor acord i més equilibrat entre la indispensable protecció dels drets d’autor i la llibertat a la xarxa. Necessitem un text menys ambigu que estableixi normes clares i uniformes.

Aquests són els principals motius pels quals he votat en contra de la proposta de la comissió JURI. Agraeixo als milers de ciutadans, i també als representants del sector de la producció cultural, de casa nostra i d’arreu, que m’hagin fet arribar les seves opinions i posicionaments.